TOYOTA ETIOS 1.5 Xs SEDAN

Additional Info

  • Make: TOYOTA ETIOS 1.5 Xs SEDAN
  • Colour: WHITE
  • Mileage: 61000
  • Price: 135000
  • Year Model: 2018